لوله‌:

لوله‌ سازه‌هایی هستند که به طور عمده برای انتقال سیالات یا گازها به کار می‌روند. آن‌ها در صنایع مختلف مانند نفت و گاز، آب و فاضلاب، صنایع شیمیایی، ساختمانی و... استفاده می‌شوند. لوله‌ آب، از جمله نوعی لوله‌ها هستند که برای انتقال و توزیع آب در سیستم‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. این لوله‌ها به منظور تأمین آب به خانه‌ها، صنایع، کشاورزی، تأسیسات شهری و تجهیزات دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کاربرد لوله:

لوله‌ها در صنایع مختلف و زمینه‌های متنوعی استفاده می‌شوند. برخی از کاربردهای مهم لوله‌ها عبارتند از:

1. انتقال آب و فاضلاب: لوله‌ها در سیستم‌های آبی و فاضلاب شهری و روستایی به کار می‌روند تا آب شرب، آب تصفیه شده، آب آشامیدنی و فاضلاب را انتقال دهند.

2. صنعت نفت و گاز: لوله‌ها برای انتقال نفت، گاز طبیعی و مواد مختلف در خطوط انتقال نفت و گاز به کار می‌روند.

3. انتقال مواد شیمیایی: در صنعت شیمیایی، لوله‌ها برای انتقال مواد شیمیایی مختلف از جمله مواد خوراکی، مواد شیمیایی صنعتی و…

4. سیستم‌های گرمایش و سرمایش: لوله‌ها برای انتقال حرارت و گرمایش در سیستم‌های گرمایش مرکزی، تهویه مطبوع و سیستم‌های خنک کننده استفاده می‌شوند.

5. ساختمان و سازه‌ها: لوله‌ها برای تأمین آب گرم و سرد، گاز، بخار و انتقال فاضلاب در ساختمان‌ها به کار می‌روند.

6. صنعت کشاورزی: لوله‌ها در سیستم‌های آبیاری، تامین آب مخزن‌ها، انتقال مواد شیمیایی در کشاورزی و…

7. حمل و نقل: لوله‌ها در تأمین سوخت به پست‌های سوخت و تأمین آب به هواپیماها و سفینه‌ها نیز به کار می‌روند.

8. صنایع تولیدی: در صنایع تولیدی، لوله‌ها برای انتقال مواد مختلف از جمله مواد خوراکی، مواد اولیه و مواد محصولی به کار می‌روند.

همچنین، لوله‌ها در بسیاری از زمینه‌های دیگر مانند تصفیه آب، انتقال انرژی، مخازن تخزیین و... نیز کاربرد دارند.

 

انواع لوله:

لوله پلی اتیلن

لوله کاروگیت

لوله پلیکا (pvc)

لوله بتنی

لوله زهکش (pvc)

لوله جدار چاه