تجهیزات فاضلاب یکی از جوانب حیات شهری و صنعتی است که نقش حیاتی در حفظ محیط زیست دارد. یک سیستم جامع و کارآمد برای مدیریت فاضلاب شامل تجهیزات متنوعی است که به تصفیه و پالایش آب‌های فاضلاب کمک می‌کند. یکی از تجهیزات مهم در این سیستم‌ها، ایستگاه‌های پمپاژ هستند که به جمع‌آوری فاضلاب از نقاط مختلف کمک می‌کنند و آن را به تصفیه‌خانه منتقل می‌کنند.

تجهیزات فاضلاب شامل مجموعه‌ای از ابزارها و سازه‌ها هستند که در فرآیندهای جمع‌آوری، حمل، و تصفیه فاضلاب نقش دارند. سپتیک تانک یکی از اجزاست که در جمع‌آوری فاضلاب از مناطق مختلف به کار می‌رود. این تانک به عنوان مخزن اولیه برای جمع‌آوری فاضلاب و کنترل جریان آن استفاده می‌شود. سپتیک تانک موجب تسهیل در مدیریت و انتقال فاضلاب به مراحل بعدی می‌شود.

دریچه مهنول یکی از ابزارهای کنترلی است که در سیستم فاضلاب به کار می‌رود. این دریچه‌ها به منظور تنظیم جریان فاضلاب، جلوگیری از بازشدن ناگهانی دریچه‌ها و مدیریت بهینه جریان در شبکه فاضلاب به کار می‌روند. آن‌ها اهمیت زیادی در حفظ توازن فشارها و جلوگیری از انسدادها و اختلالات در سیستم فاضلاب دارند.

همچنین، تجهیزاتی مانند جداکننده‌ها و فیلترها برای حذف ذرات معلق و اجسام بزرگ، و تجهیزات بیولوژیکی از قبیل استخرها و بیوراکتورها برای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب مورد استفاده قرار می‌گیرند. این تجهیزات با همکاری و هماهنگی، سیستم‌های کاملی را برای مدیریت بهینه فرآیندهای فاضلاب است.

سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب یکی از بخش‌های اساسی در زیرساخت شهری و صنعتی هستند که به جمع‌آوری و انتقال فاضلاب از نقاط مختلف شهر یا منطقه به تصفیه‌خانه‌ها یا مناطق دیگر جهت پالایش و دفع نهایی می‌پردازند. این سیستم‌ها شامل چندین مرحله مختلف هستند که هرکدام وظایف خاصی در جمع‌آوری و حمل فاضلاب دارند.

اولین مرحله سیستم جمع‌آوری، شبکه فاضلاب است. این شبکه از لوله‌ها، چاله‌ها و دریچه‌ها تشکیل شده است که فاضلاب را از مناطق مختلف شهر یا صنعت جمع‌آوری می‌کند. شبکه فاضلاب باید به طور مداوم جاری باشد تا فاضلاب به سرعت به سمت تصفیه‌خانه یا مقصد دیگر حرکت کند.

سپتیک تانک یکی از اجزای اصلی در این مرحله است. این تانک به عنوان مخزن اولیه فاضلاب عمل می‌کند و در آن فاضلاب جمع‌آوری شده و تنظیم جریان آن انجام می‌شود. از سپتیک تانک می‌توان جلوی افزایش فشار ناگهانی در شبکه فاضلاب و همچنین کنترل جریان بهینه فاضلاب را گرفت.

در مراحل بعدی، فاضلاب با استفاده از سیستم‌های پمپاژ و انتقال به تصفیه‌خانه‌ها یا سایر نقاط تصفیه فرستاده می‌شود. این سیستم‌های جمع‌آوری با هوشمندی و بهره‌وری مناسب، نقش اساسی در حفظ محیط زیست و تداوم بهداشت عمومی دارند.

انواع تجهیزات فاضلاب:

دریچه منهول 

سپتیک تانک